Werkzaamheden trambaan Nieuwegein City

In de zomerperiode tussen 12 en 28 juli 2023, vinden verschillende werkzaamheden plaats aan de trambaan rondom tramhalte Nieuwegein City. De werkzaamheden zijn bewust in de avonden van de zomervakantie gepland. In deze periode is er minder verkeer op de weg zodat de overlast voor de weggebruikers en omwonenden beperkt blijft.

Zuidstedeweg

Het gaat hier onder andere om het herstellen van bestrating en het aanbrengen van blindegeleidelijntegels. Ook de dode beukenhaag langs halte Spoorstede wordt vervangen en een gedeelte wordt herplaatst. Daarnaast worden de groeven die in de betonbaan liggen schoon gezogen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de nachten tussen 1.45 en 4.45 uur. Tijdens de herstelwerkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een kleine graafmachine en een trilplaat waardoor enig geluidshinder ontstaat.

Aanpassing spoorovergang Zuidstedeweg

Op de kruising van de Zuidstedeweg en de trambaan nabij Nieuwegein City zal in de periode van 10 juli tot en met 4 augustus 2023 gewerkt worden aan de spoorovergang van de trambaan Niewegein City. De werkzaamheden vinden gedurende vier weken plaats in de avonden en nachten op doordeweekse dagen tussen 19.00 en 5.00 uur. Dat betekent dat er geen trams in de avond naar IJsselstein en Nieuwegein-Zuid rijden.

Vervangend vervoer

Tijdens de werkzaamheden aan de Zuidstedeweg rijdt tussen Nieuwegein City en IJsselstein Binnenstad een vervangende buslijn 921. Deze rijdt twee keer per uur en sluit op Nieuwegein City aan op een tram uit Utrecht. Aansluitend op bus 921 rijdt belbus 923 tussen IJsselstein Binnenstad en IJsselstein-Zuid. Deze rijdt alleen op aanvraag: bel minimaal 60 minuten voor vertrek naar 030 765 12 42

Reizigers naar Doorslag en Nieuwegein-Zuid maken gebruik van de bestaande buslijnen, zoals bus 74.

Tussen P+R Science Park Utrecht en Nieuwegein City blijft de tram rijden volgens de normale (zomer) dienstregeling).

Tijdelijke afsluiting van een rijbaan

De werkzaamheden aan de spoorovergang worden in vier fases uitgevoerd. Per fase wordt er telkens een van de rijbanen op de Zuidstedeweg tijdelijk afgesloten. Hierdoor ondervinden de reizigers en het wegverkeer zo min mogelijk hinder. Met verkeersborden worden de omleiding richting Houten/Ziekenhuis St. Antonius aangegeven.

Geluidshinder

Helaas kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd zonder enig mate van geluidshinder voor de directe omgeving, dit komt doordat wij gebruik moeten maken van een diesel aggregaat gedurende de hele werkperiode van 4 weken. We proberen de overlast zoveel mogelijk te minimaliseren.

Meer informatie

Is er een calamiteit tijdens de bouwwerkzaamheden, neem dan contact op met de aannemer Dura Vermeer, die deze werkzaamheden voor provincie Utrecht realiseert. De aannemer is te bereiken via calamiteitennummer: 06 53 59 92 27.

Wilt u liever een schriftelijke klacht of melding achterlaten? Ga dan naar de webpagina Klachten en meldingen: Klachten en meldingen | Regiotram Utrecht (provincie-utrecht.nl).

Voor persinformatie:

miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01