Veilig werken en vergunningen

Ons doel is om de lokale spoorweg zo veilig mogelijk te houden voor het vervoeren van reizigers en voor bouwprofessionals. Om dat te bereiken zijn er meerdere kaderdocumenten opgesteld waar u zich bij werken rondom de lokale spoorweg aan moet houden. Op deze pagina willen we u een overzicht geven van de geldende regels en zaken die u moet regelen om veilig in de buurt van de lokale spoorweg te werken.

De regelgeving voor het werken langs lokale spoorwegen is per 1 januari 2024 opgegaan in de Omgevingswet. De provincie Utrecht heeft de wettelijke regels uitgewerkt in haar Omgevingsverordening. De regels die voor het lokaal spoor van belang zijn staan onder paragraaf 4.3.3.

Aan te vragen onderdelen

Vragen of hulp nodig?

Bij de aanvraag of over de voorwaarden

Heeft u een vraag over het indienen van de aanvraag of over de voorwaarden van de Omgevingsvergunning? Neem dan contact op met het Servicebureau via: servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 - 258 91 11 (vraag naar het Servicebureau).

Een complexe vraag

Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex project? Vraag dan een vooroverleg bij de provincie Utrecht aan, via: servicebureau@provincie-utrecht.nl. Geef daarin kort aan om welke werkzaamheden en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie(stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kunnen we beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 17 januari 2024 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.