Veilig werken en vergunningen

Ons doel is om trambaan zo veilig mogelijk te houden voor bouwprofessionals en exploitatieve doelen. Om dat te bereiken zijn er meerdere kaderdocumenten opgesteld waar u zich bij werken rondom de baan aan moet houden. Op deze pagina willen we u een overzicht geven van de geldende regels en zaken die u moet regelen om veilig in de buurt van de trambaan te werken. In de Handreiking veilige werkuitvoering ziet u een uitgebreidere uitleg van de regelgeving. Deze komt neer op 3 onderdelen die u mogelijk bij de Provincie moet aanvragen: een WijT-vergunning, een Werkvergunning en een Bewijs van Toegang. Deze worden hieronder beschreven.

Aan te vragen onderdelen