Veilig werken en vergunningen

Ons doel is om trambaan zo veilig mogelijk te houden voor bouwprofessionals en exploitatieve doelen. Om dat te bereiken zijn er meerdere kaderdocumenten opgesteld waar u zich bij werken rondom de baan aan moet houden. Op deze pagina willen we u een overzicht geven van de geldende regels en zaken die u moet regelen om veilig in de buurt van de trambaan te werken.

De regelgeving voor het werken langs de trambaan is per april 2021 veranderd. De provincie Utrecht is overgegaan op een Interim Omgevingsverordening. De regels die voor het lokaal spoor van belang zijn staan onder titel 4.3.2. Daarin ziet u ook dat de aanvraag vereisten voor een Omgevingsverordening net wat veranderd zijn ten opzichte van de eerdere WijT-vergunning.

In de Handreiking veilige werkuitvoering ziet u een uitgebreidere uitleg van de regelgeving. Deze komt neer op 3 onderdelen die u mogelijk bij de provincie moet aanvragen: een Omgevingsvergunning, een Werkvergunning en een Bewijs van Toegang. Deze worden hieronder beschreven.

Aan te vragen onderdelen