Veiligheid voor de omgeving

Provincie Utrecht is sinds 1 januari 2015 eigenaar en beheerder van de trambaan tussen Utrecht en Nieuwegein/IJsselstein. Afdeling Openbaar Vervoer zorgt voor het beheer en is dus ook het eerste aanspreekpunt voor de veiligheid van het tramsysteem. Heeft u een onveilige situatie opgemerkt of iets anders gezien een risico vormt voor de veiligheid? Meld het ons.

Snel naar

 • Veilig oversteken

  Het meest in het oog springende systeem om de veiligheid voor de omgeving en passagiers te waarborgen, zijn de overwegen. De slagbomen op 19 overwegen in Nieuwegein en IJsselstein worden in 2017 vervangen. De nieuwe beveiliging schermt de trambaan op de kruising volledig af voor weggebruikers als er een tram aan komt. Samen met de nieuwe waarschuwingslichten zorgen zij voor een goede beveiliging. Daarnaast zijn ze lichter en minder gevoelig voor storing.

  Sneltram Nieuwegein bij overgang
 • Cameratoezicht

  Andere maatregelen voor de veiligheid zijn minder zichtbaar. Op de remise in Nieuwegein is bijvoorbeeld de verkeersleiding actief. Zij leiden het tramverkeer in goede banen en zorgen dat het veilig gebeurt. Met camera’s houden zij toezicht op alle haltes.

  Persoon achter computer schermen
 • Veiligheidszorgsysteem

  Provincie Utrecht borgt de veiligheid met het Veiligheidszorgsysteem (VZS). Dit systeem beschrijft de werkwijzen en procedures die worden toegepast. De samenwerkende partijen (gemeenten en aannemers bijvoorbeeld) kennen deze procedures en werkwijzen. Mocht een intensievere borging van de veiligheid nodig zijn, dan worden de procedures in overleg met de samenwerkende partijen aangescherpt.

  Regiotram medewerker controleert het spoor