Geef uw mening over het openbaar vervoer in provincie Utrecht

Voor het openbaar vervoer (bus en tram) in de provincie Utrecht wordt jaarlijks een nieuwe dienstregeling opgesteld. Samen met de vervoerders Syntus Utrecht en U-OV vindt provincie Utrecht het belangrijk om te weten wat u als reiziger van de dienstregeling vindt. Daarom horen wij graag uw mening over de voorgenomen plannen voor het Utrechtse openbaar vervoer. Vul voor 12 mei de online enquête. De enquête is voor iedereen toegankelijk.

reizigers bekijken vertrektijdenbord

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de reizigers stellen de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht elk jaar nieuwe plannen op voor het regionaal openbaar vervoer. Op sommige lijnen verandert de route of wijzigt de frequentie. Er zijn ook voorstellen opgenomen om in te spelen op (verwachte) reizigersgroei door het rijden van meer ritten.

De enquête is zo opgesteld dat de reiziger alleen de vragen ontvangt die betrekking hebben op de regio waarin gereisd wordt met het openbaar vervoer. Er is ook een mogelijkheid om alle vragen te beantwoorden. Mede aan de hand van deze bevindingen wordt de nieuwe dienstregeling opgesteld. De nieuwe dienstregeling zal per 15 december 2024 ingaan.

Laat van u horen

Voordat het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht medio september een besluit neemt over de plannen is eerst het woord aan de reiziger. U kunt de enquête vóór 12 mei invullen. Iedereen die reageert en dat wenst, zal door de provincie Utrecht op de hoogte worden gehouden van de uitkomsten en ontvangt zowel het definitieve vervoerplan als een samenvatting van alle reacties op de enquête. Deze reacties zijn natuurlijk wel anoniem.  Behalve de reizigers worden ook de gemeenten, belangenorganisatie ROCOV en aangrenzende concessieverleners en vervoerders geraadpleegd over de plannen voor de dienstregeling 2025.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de reizigers stellen de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht elk jaar nieuwe plannen op voor het regionaal openbaar vervoer. Op sommige lijnen verandert de route of wijzigt de frequentie. Er zijn ook voorstellen opgenomen om in te spelen op (verwachte) reizigersgroei door het rijden van meer ritten.

De enquête is zo opgesteld dat de reiziger alleen de vragen ontvangt die betrekking hebben op de regio waarin gereisd wordt met het openbaar vervoer. Er is ook een mogelijkheid om alle vragen te beantwoorden. Mede aan de hand van deze bevindingen wordt de nieuwe dienstregeling opgesteld. De nieuwe dienstregeling zal per 15 december 2024 ingaan.

Geef u mening

Wilt u meedoen aan de enquête? Klik dan op de online enquête:

Concept vervoerplannen

De concept vervoerplannen van Syntus Utrecht en U-OV leest u op de website van de vervoerders:

Voor persinformatie:
jelmer.geerds@provincie-utrecht.nl, 06 42 47 30 33