Booggeluid trams aangepakt

Sinds enkele jaren rijdt de nieuwe moderne tram over het tracé IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht. Deze nieuwe lage vloertram heeft als nadeel dat het piepende of soms schrapende geluid in bochten maakt, zogenoemde booggeluid. Deze geluidsoverlast is hinderlijk en niet wenselijk. Daarom doet provincie Utrecht er alles aan om dit te beperken en het geluidsniveau terug te brengen naar een acceptabel tramgeluid.

Slijpen

De afgelopen periode zijn er slijpwerkzaamheden uitgevoerd. De rails zijn hierbij geslepen. Dit is nodig om de wielen van de trams weer optimaal aan te laten sluiten en geluidsvorming van passerende trams te verminderen door onregelmatigheden uit het spoor te verwijderen. Het spoor moet dus opnieuw worden ingereden op de rijspiegel. Daarnaast moet de smering (vanuit de tram of smeerinstallatie) met elke trampassage opnieuw opgebouwd worden. Dat kost tijd maar het geluidoverlast neemt op den duur af.

Smeren

Daarnaast zijn op diverse punten in het tracé smeerinstallaties geplaatst. We hebben echter geconstateerd dat we te maken hebben met twee verschillende vormen van geluid (fluittoon en flensgeluid). Zodoende zijn we gestart met een pilot met conditioneringsinstallaties. Deze smeerinstallatie zorgt er voor dat beide vormen van geluid wordt weggenomen.

Dit is voor de provincie aanleiding om meerdere conditioneringsinstallaties aan te schaffen en te plaatsen waardoor het geluidsoverlast ook zal verminderen. Volgens de planning zijn uiterlijk in week 32 alle installaties geplaatst en in werking.

 Meten

Tenslotte zal provincie Utrecht binnenkort geluidsmetingen uitvoeren. Deze worden dan vergeleken met de eerdere metingen die gedaan zijn. Door een vergelijking van die geluidswaardes met de eerdere metingen kan het effect van de maatregelen worden vastgesteld en wordt beoordeeld of de verbeteringen tot een acceptabel tramgeluid leidt.

Provincie Utrecht is zich bewust van de geluidsoverlast en begrijpt dat dit hinderlijk is voor de omwonenden langs de trambaan. Zij gaat er vanuit dat door de genomen maatregelingen de tram op korte termijn weer geruisloos over de trambaan van IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht rijdt.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u een melding doen? Ga dan naar de website www.regiotramutrecht.nl en klik op de button Klachten en Meldingen.