Aanvraag omgevingsvergunning

De regelgeving voor het werken langs lokale spoorwegen is per 1 januari 2024 opgegaan in de Omgevingswet. 

werkzaamheden_aan_trambaan_1.jpg

De provincie Utrecht heeft de wettelijke regels uitgewerkt in haar Omgevingsverordening. De regels die voor het lokaal spoor van belang zijn staan onder paragraaf 4.3.3. De Omgevingsvergunning is bedoeld om de doelmatigheid en veiligheid van en rondom de lokale spoorweg te waarborgen. 

Meer informatie over en het aanvragen van een vergunning vindt u in het dossier: Veilig werken en vergunningen.

Voor persinformatie:

regiotram@provincie-utrecht.nl