Cameratoezicht

Op de tramremise in Nieuwegein is de verkeersleiding actief. Zij leiden het tramverkeer in goede banen en zorgen dat het veilig gebeurt. Met camera’s houden zij toezicht op alle haltes.

Ook alle tramvoertuigen van de provincie Utrecht zijn uitgerust met camera’s. Dat doen we voor de veiligheid van reizigers als voor het trampersoneel.

Het gebruik van camerabeelden

De camera’s in de tram zijn er voor persoonlijke veiligheid als voor de veiligheid van uw en onze eigendommen, ons materieel en onze medewerkers. De camerabeelden worden gebruikt:

  • voor opsporing en vervolging van personen die een strafbaar feit of onrechtmatige daad hebben gepleegd;
  • voor verhaal van schade van (medewerkers van), reizigers en/of overige verkeersdeelnemers als gevolg van een strafbaar feit of onrechtmatige daad;
  • om sociaal onveilig en ongewenst gedrag zoals vandalisme te herkennen en daartegen op te kunnen treden;
  • Daarnaast worden camerabeelden gebruikt voor feitenonderzoek en waarheidsvinding bij (veiligheid)incidenten.

Verwerking persoonsgegevens

Camera’s leggen beelden vast waarop personen te zien zijn (in de voertuigen kan ook audio worden geregistreerd). Alleen medewerkers die hiervoor zijn gemachtigd, mogen de beelden/opnames bekijken (en beluisteren). 

Grondslag van verwerking

De camerabeelden worden op basis van de volgende grondslagen verwerkt:

Algemeen belang: Op grond van artikel 32 lid 2 onder h van de Wet personen vervoer 2000 dient de provincie voorschriften te verbinden aan het waarborgen van een verantwoorde mate van veiligheid ten behoeve van zowel de reizigers als het personeel binnen het openbaar vervoer;

Gerechtvaardigd belang: De provincie Utrecht vindt het belangrijk om ook de eigendommen en materieel van de provincie te beveiligen en beschermen. Dit belang vinden wij zwaarder wegen dan de eventuele inbreuk op de privacy van een reiziger of een medewerker als gevolg van het cameragebruik. Bovendien treffen wij waarborgen om de privacy te beschermen: we slaan alle beelden veilig op en alleen gemachtigde medewerkers hebben toegang tot de beelden

Bewaartermijn

Camerabeelden in de tram bewaren wij -als er geen incident is geweest- 28 dagen. Camerabeelden voor de uitvoering van de politietaak (denk aan beelden waarop een incident of een gepleegd misdrijf te zien is) dragen wij over aan de politie voor gebruik in een strafrechtelijke procedure.

Waarborging persoonsgegevens

Camerabeelden kunnen worden opgevraagd door de vervoerder en worden gedeeld met de politie. Lees meer over hoe de provincie Utrecht omgaat met uw persoonsgegevens.