Hinder

Het werk aan de nieuwe tramhalte kan helaas niet worden uitgevoerd zonder enige mate van overlast voor de directe omgeving. Wel hebben we afspraken met de aannemer gemaakt om de hinder zoveel mogelijk te beperken.