Werkzaamheden vernieuwing regionale tramlijn Utrecht van start

De werkzaamheden voor de vernieuwing van de regionale tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zijn sinds 30 mei in Nieuwegein en IJsselstein in volle gang. Een deel van de haltes zijn al aangepast en delen van de trambaan worden vernieuwd. Op 4 juli starten we ook op het traject tussen Utrecht Centraal Jaarbeursplein en P+R Westraven. In de nacht van 3 op 4 juli starten we al met werkzaamheden op Jaarbeursplein. De werkzaamheden en de testen op het traject in Utrecht duren volgens planning tot en met 21 september.

Halte Jaarbeursplein Utrecht

We verlagen en verlengen de perrons op de haltes van het traject Utrecht Centraal Jaarbeursplein – P+R Westraven. De faciliteiten (zoals abri’s, OV-chippoortjes en verlichting), de vloertegels, een deel van het zand en de keerwanden worden verwijderd. Vervolgens worden de perrons weer opgebouwd, zodat deze passend zijn voor de nieuwe trams. Ook vernieuwen we het tramsysteem dat zorgt voor de aansturing van de wissels en seinen. Ten slotte volgt nog een testperiode waarbij we de systemen op de haltes, de nieuwe trams en het nieuwe tramsysteem testen.

De piek en intensiteit van de werkzaamheden zit in de eerste zes weken. We werken zes dagen per week, overdag en ’s avonds (07.00- 23.00 uur). Er wordt ook in de nachten en op zondag gewerkt wanneer dit nodig is. Tijdens het werk vinden er veel transporten plaats. Ook kan er door de werkzaamheden geluids- en stofoverlast worden ervaren. Het werk wordt uitgevoerd door BAM Infra Rail bv in opdracht van het trambedrijf van de provincie Utrecht.

Vernieuwing bovenleiding trambaan

Planning per halte

Er wordt niet gelijktijdig op alle haltes gewerkt. Bekijk hieronder het overzicht waar we wanneer de bestaande tramhaltes slopen en de nieuwe tramhaltes opbouwen:

 

Halte

Planning sloop halte

Planning opbouw halte

Utrecht Centraal Jaarbeursplein

04-07 t/m 18-07

18-07 t/m 01-08

Graadt van Roggenweg

06-07 t/m 07-07

04-07 t/m 20-07

24 Oktoberplein-Zuid

04-07 t/m 07-07

08-07 t/m 24-07

5 Meiplein

07-07 t/m 08-07

09-07 t/m 23-07

Vasco da Gammalaan

06-07 t/m 08-07

09-07 t/m 28-07

Kanaleneiland Zuid

09-07 t/m 10-07

11-07 t/m 21-07

P+R Westraven

08-07 t/m 11-07

12-07 t/m 30-07

Geen trams maar bussen

Tijdens de werkzaamheden en de testperiode rijden er geen trams, maar vervangende bussen. Zie voor meer informatie over vervangend busvervoer en de alternatieve mogelijkheden voor gebruikers van scootmobiels en rolstoelen op www.u-OV.info/tram.

Bereikbaarheid

Op en rondom de haltes richten we werkterreinen in. Dit betekent dat er aan beide kanten van de halte één rijstrook niet beschikbaar is voor auto- en vrachtverkeer. Verkeer kan over de andere rijbaan passeren. Er kunnen hierbij snelheidsbeperkingen gelden.

Ook gelden er voor voetgangers en verkeer diverse afsluitingen. Met borden worden de omleidingsroutes aangegeven. Voor informatie over de afsluitingen en omleidingen zie de projectatlas op www.regiotramutrecht.nl/vrt.

Beter en sneller openbaar vervoer

Door de vernieuwing van de regionale tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein maken we het vervoer aantrekkelijker voor reizigers. Een goed OV-aanbod draagt bij aan een goede bereikbaarheid in de regio en aan een fijn woon- en werkklimaat. In december 2016 hebben Provinciale Staten besloten om de bestaande tramlijn geschikt te maken voor de nieuwe lagevloer-trams en om groot onderhoud uit te voeren op het zuidelijke deel van de tramlijn. Daarmee wordt de lijn geschikt gemaakt voor de koppeling met de Uithoflijn, zodat reizigers zonder overstappen van IJsselstein of Nieuwegein naar Utrecht Science Park kunnen reizen.

Informatie over de werkzaamheden

Zie www.regiotramutrecht.nl/vrt actueel nieuws en achtergrondinformatie over het werk aan de trambaan.

Via onze projectatlas  en de pagina regiotramutrecht.nl/werkzaamhedenvrt is meer informatie te vinden over onze werkzaamheden, de omleidingen en de planning.

Zie voor meldingen, klachten of complimenten het formulier “klachten en meldingen”. Buiten kantooruren kunt u ook contact opnemen met Ron van Dopperen of Larissa van der Zouw op 030 – 258 2525.