Werkzaamheden bij halte IJsselstein-Binnenstad

Sinds de nieuwe trams zijn gaan rijden tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein vinden incidenteel nog enkele afrondende werkzaamheden plaats. Een van de aandachtspunten is bij halte IJsselstein-Binnenstad waar door de verlaging van het perron de stenen muur aan de zijde van de Van der Poststraat niet meer voldoet. 

Halte IJsselstein-Binnenstad

De muur sluit niet goed meer aan op de vernieuwde trambaan. Om de veiligheid te waarborgen komt er een nieuwe afscheiding. De muur wordt daarvoor verlaagd tot bijna op het maaiveld en daarop wordt een nieuw hekwerk geplaatst. Wij verwachten dat de halte er met dit nieuwe hekwerk ook mooier uit gaat zien.

Werkzaamheden 

Om dit resultaat mogelijk te maken, wordt de oude muur eerst afgezaagd. Op maandag 10 mei starten de voorbereidende werkzaamheden met het plaatsen van een bouwkeet op parkeerterrein Podium en zullen rijplaten worden gelegd langs de trambaan. De werkzaamheden aan de muur vinden plaats van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 mei. Het nieuwe hek wordt geplaatst tussen maandag 17 en woensdag 19 mei. Gewerkt wordt overdag tussen 07.00-16.00 uur.

Hinder

Tijdens het afzagen van de oude muur kunnen bewoners nabij de trambaan tijdelijk geluidshinder ondervinden van deze werkzaamheden. Met de aannemer is afgesproken dat we overlast zo beperkt mogelijk houden. Bewoners en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar en er zijn geen wegafzettingen.

Bewoners nabij deze halte hebben wij met een brief geïnformeerd over deze werkzaamheden.