Werkzaamheden aan tijdelijke tramhalte Nieuwegein-Centrum

De tijdelijke tramhalte in Nieuwegein-Centrum krijgt een anti-sliplaag. We voeren deze extra maatregel uit na recente klachten van reizigers over gladheid van de perrons op deze halte. Tot aan vernieuwing van het stationsgebied in het centrum van Nieuwegein volgend jaar blijft deze tijdelijke tramhalte open.

tijdelijke halte

Werkzaamheden

We starten vandaag met het aanbrengen van de anti-sliplaag op de tijdelijke halte, zodat er komende winter geen last is van gladheid op de perrons. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken en vinden overdag plaats. Daarbij wordt steeds een deel van het perron afgezet. De halte blijft tijdens het werk toegankelijk voor reizigers.

Hinder

Om rekening te houden met de nachtrust van bewoners in de directe omgeving worden deze werkzaamheden overdag uitgevoerd. Geluidshinder zal naar verwachting minimaal zijn. Er worden op het nabijgelegen parkeerterrein geen parkeervakken afgezet. Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar.

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 31 96