Waarom nog geen reizigers in nieuwe trams?

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de vernieuwing van de regionale tramlijn. Op de 23 haltes zijn de perrons verlengd en verlaagd en grote delen van het spoor in Nieuwegein en IJsselstein zijn vernieuwd. Ook hebben we een eerste periode met allerlei technische testen aan het tramsysteem achter de rug. 

testrit nieuwe tram project VRT

De vervolgfase, waarbij de trams overdag test rijden op de dienstregeling, kan de provincie helaas nog niet starten, omdat de vergunning hiervoor nog ontbreekt. Er is gebleken dat meer tijd nodig is om de vergunning rond te krijgen, wat nodig is om de tramlijn goed en veilig in gebruik te kunnen nemen. We hebben moeten concluderen dat de ingebruikname van de regionale tramlijn hierdoor vertraging oploopt. Bij het uitwerken van de planning is duidelijk geworden dat de eerdere verwachting van de ingebruikname te optimistisch is geweest. Dit betekent dat reizigers langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer. We begrijpen dat deze nieuwe vertraging veel mensen raakt en de provincie biedt daarvoor excuses aan.

Vergunning, proces en planning 

Bij eerdere vernieuwingen van delen van de regionale tramlijn was de omvang van de vernieuwing beperkt. Hierbij was de testperiode dan ook korter en het vergunningstraject minder complex. De grote vernieuwingswerkzaamheden van afgelopen periode stellen meer eisen met een langere testperiode. Dit proces en de tijd die hiermee samen gaat is door ons onderschat.

Voordat we met reizigers aan boord veilig kunnen rijden, moeten we verschillende fases doorlopen. Eerst moet de provincie met een informatiedossier aantonen dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Twee onafhankelijke partijen (ISA en ILT) controleren daarop, voordat zij een advies voor een (voorlopige) vergunning afgeven aan de regionale uitvoeringsdienst (RUD). Deze (voorlopige) vergunning is nodig om te mogen starten met de volgende testfase. 

Generale repetitie

Deze nieuwe testfase noemen we ook wel het proefbedrijf. Het proefbedrijf kan gezien worden als de generale repetitie waarbij de trams overdag test rijden en we testen of alles in de praktijk werkt zoals het moet werken. Wanneer het proefbedrijf goed is doorlopen en er geen aanpassingen hoeven worden gedaan, wordt de definitieve vergunning afgegeven. Dit doet de regionale uitvoeringsdienst (RUD). Met deze vergunning kunnen de nieuwe trams met reizigers aan boord rijden. 

Op dit moment wordt in overleg met de twee onafhankelijke partijen ISA en ILT hard gewerkt aan een nieuwe planning. De provincie verwacht dat eind oktober meer bekend is over het moment dat de trams weer met reizigers aan boord kunnen gaan rijden. 

Vervangend busvervoer

De vertraging betekent dat reizigers langer gebruik moeten maken van het vervangend busvervoer. Informatie over vervangend busvervoer en de alternatieve mogelijkheden voor gebruikers van scootmobiels en rolstoelen is te vinden op www.u-ov.info/tram

De provincie is in de tussentijd in overleg met vervoerder U-OV hoe het vervangend busvervoer als tijdelijk alternatief vervoer verbeterd kan worden. Op de vervangende lijn 74 worden sinds eind september langere bussen ingezet. Als er meer inzet van vervangende bussen nodig is, zal dit door ons worden geregeld. Reizigers krijgen een compensatie, omdat de trams voor een langere tijd nog niet rijden. De vorm hiervan werkt de provincie uit met U-OV. De vervoerder zal in de communicatie naar reizigers ook extra aandacht besteden aan het alternatief van het vervangend busvervoer.