Verstevigen van de trambaan voor komst nieuwe trams

In de bocht bij Oudegein (Nieuwegein) plaatsen we damwanden langs de trambaan, zodat de nieuwe trams straks stabiel over de vernieuwde baan kunnen rijden. Op meerdere locaties langs de lijn wordt de ondergrond van de trambaan verstevigd, omdat de nieuwe trams zwaarder zijn dan de oude trams. Vanwege de beperkte ruimte, is het een enorme uitdaging om de damwanden te plaatsen. Bekijk in het nieuwe weekjournaal hoe dit in zijn werk gaat.