Vernieuwing tram/busbaan Utrecht Science Park: waar staan we nu?

in Tram 22

Sinds 26 juni vernieuwen we de gecombineerde tram/busbaan van lijn 22 in Utrecht Science Park. Dit werk wordt uitgevoerd door Van Gelder BV in opdracht van de provincie Utrecht. Hoogste tijd voor een update over wat we tot dusverre hebben gerealiseerd en wat er de komende weken op het programma staat.

De toplaag waarover op dit deel van lijn 22 zowel de trams als bussen rijden, krijgt momenteel tussen de Padualaan en het Prinses Máxima Centrum een nieuwe jas. Vervanging van deze toplaag is nodig, inclusief vernieuwing van de aansluiting op het tramspoor, omdat deze deklaag regelmatig afbrokkelt. Dit levert risico’s op voor de veiligheid van het openbaar vervoer.

Wat hebben we gedaan?

Als eerste is de aansluiting op het tramspoor verwijderd. Dat was veel werk in beperkte ruimte, waarbij we nieuwe technieken hebben gebruikt om de overlast zo klein mogelijk te houden. Door het oude materiaal weg te snijden in plaats van te zagen konden we met minder rommel en geluid net zo snel het werk uitvoeren. Tegelijkertijd is het eerste deel van de oude deklaag verwijderd met behulp van een asfaltfrees. Dit werk gebeurt in veel kleine stappen om het werkgebied bereikbaar te houden.

Gietploeg aan het werk met nieuwe constructie tramspoor 22
Gietploeg aan het werk met nieuwe constructie tramspoor

Daarna kwam het moment om het tramspoor opnieuw vast te maken. Dit gebeurt met een vloeistof die bestaat uit drie componenten. Deze wordt gegoten tussen het betonnen onderbed waar het tramspoor op staat en de spoorstaaf. Met een speciaal voor dit werk ontworpen pompinstallatie ging dat redelijk snel. Na het aanbrengen wordt deze vloeistof binnen 24 uur hard. Tussen de keerlus bij het Prinses Máxima Centrum en de Hoofddijk is de eerste nieuwe deklaag inmiddels aangebracht en dit deel van het werk is bijna helemaal klaar. De trambeveiligingssystemen worden daar nu al aangebracht.

Asfalt in plaats van beton

In eerdere berichten hebben we gemeld dat de nieuwe verharding van de tram/busbaan zou bestaan uit beton. Deze keuze is destijds gemaakt op basis van de resultaten van het proefvak dat eind vorig jaar is gemaakt nabij de Energiecentrale van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. In dat proefvak zijn verschillende soorten materialen in verschillende combinaties aangebracht en daarna beoordeeld op prestaties. Zowel beton als asfalt scoorden op dit punt gelijk maar de keuze viel uiteindelijk op beton vanwege de uitstraling en visuele presentatie. Direct na het begin van het werk aan de vernieuwing is de bestaande situatie opgenomen, waarbij bleek dat er een lichte scheurvorming plaats had gevonden in het beton. Diverse specialisten hebben naar een verklaring gezocht zonder een eenduidig resultaat. Daarop is het besluit genomen om in plaats van beton asfalt toe te passen omwille van een aantal technische redenen.

De tramrails worden tijdelijk verwijderd
Om uitzetten van het spoor op te vangen, worden op sommige plekken rails tijdelijk verwijderd.

Asfalt wordt op een andere manier aangebracht dan beton. Dit heeft voor- en nadelen voor de omgeving. Het belangrijkste voordeel is dat asfalt vrijwel meteen te gebruiken is. Nadat het in een paar uur is afgekoeld kan er direct overheen gereden worden. Bij beton is er minimaal drie dagen nodig om het voldoende uit te laten harden. Gedurende al die tijd kan niemand er overheen. Vooral op de Heidelberglaan waar veel kruisingen zijn, is dit voor weggebruikers een behoorlijk grote hindernis.

Een nadeel van asfalt is de geur die het kan verspreiden wanneer het warm is. Afhankelijk van het weer en de windsnelheid kan de geur blijven hangen tussen de gebouwen en zeker met warm weer kan dat vervelend zijn. Gelukkig verdwijnt de geur nadat het asfalt is afgekoeld en gaat het om een kortdurende hinder.

Doorwerken in reservetijd

Zoals eerder aangekondigd is in de planning twee weken reservetijd opgenomen tussen 23 augustus en 5 september. Deze extra weken zijn nodig om de werkzaamheden voor de start van het academische jaar op Utrecht Science Park af te ronden. Het vervangend busvervoer wordt dus ook twee weken langer ingezet. Het is belangrijk dat de nieuwe constructie waarmee het tramspoor wordt bevestigd aan de toplaag goed vast zit. Daarvoor moet de ondergrond helemaal droog zijn. Omdat er bijzonder veel regen in de maand juli is gevallen, hebben we in de planning een achterstand opgelopen. Dit werk moet als eerste worden afgerond. Zolang deze nieuwe constructie niet klaar is kan er ook nog geen asfalt worden aangebracht.

Planning

De komende weken wordt de resterende constructie van het spoor aangebracht aan de westzijde van de trambaan langs de Heidelberglaan. Waar de nieuwe constructie reeds aanwezig is, wordt al volop geasfalteerd. Tussen 5 en 13 augustus gebeurt dat iedere dag en ook in de week van 23 augustus zijn we hiermee aan de slag. Aansluitend wordt dan de elastische voegvulling tussen het spoor en het asfalt aangebracht en als laatste installeren we de trambeveiligingssystemen.

In de week van 2 september voeren we de eerste testritten met de tram uit en wordt het spoor ontroest tussen Utrecht Centraal en P&R Science Park. Dit is nodig omdat er 10 weken geen trams hebben gereden die het tramspoor normaal gesproken tijdens het rijden vrij van roest houden.

De planning is erop gericht om met ingang van maandag 6 september de dienstregeling van tramlijn 22 te hervatten. De bussen rijden vanaf dat moment dan ook weer via de oorspronkelijke route.

Meer weten?

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl030 - 258 31 96