Vernieuwing trambaan Nieuwegein Centrum in zomer 2021

De trambaan in Nieuwegein Centrum wordt niet in de zomer van 2020 vernieuwd, maar een jaar later. Een risicoanalyse heeft uitgewezen dat er meer tijd nodig is om dit werk uit te voeren.

tijdelijke_ov_halte_nieuwegein_city_2020.jpg

De gemeente Nieuwegein en provincie Utrecht werken samen aan een nieuw, modern knooppunt voor tram en bus, met nieuwe woningen en goede loop- en fietsroutes in City Nieuwegein. Om dit mogelijk te maken wordt het huidige tracé van de trambaan naar het westen verlegd. Inzet was om het nieuwe tramtracé in de zomer van 2020 aan te leggen, tijdens de vernieuwing van de tramlijn. Een risicoanalyse heeft uitgewezen dat dit, gezien de planning van de gebiedsontwikkeling van Nieuwegein City, helaas dan niet haalbaar is.

Nieuwe planning

Alles is in het werk gesteld om in de drie zomermaanden van 2020 zowel de verlegging van het tramtracé als de ombouw van de tramlijn vanwege de komst van de nieuwe trams uit te kunnen voeren. Dan zou de provincie slechts één keer de tram buiten dienst hoeven te stellen en vervangend busvervoer hoeven te regelen. Helaas blijkt het op basis van de in kaart gebrachte risico’s onverantwoord om hier op in te blijven zetten.

De planning is er nu op gericht om de nieuwe tramlijn in Nieuwegein City aan te leggen in de zomer van 2021. Dat duurt vijf weken. De tram kan tijdens dit werk tot het centrum van Nieuwegein blijven rijden. Voor bestemmingen van en naar Nieuwegein-Zuid en IJsselstein wordt vervangend busvervoer ingezet.

Tijdelijke halte

Voor de aanleg van de tijdelijke halte heeft de provincie eerder al budget gereserveerd. De tijdelijk halte komt te liggen bij Ruiterstede. De halte wordt in de zomer van 2020 gebouwd en voorzien van alle bijpassende voorzieningen voor de reizigers. De tijdelijke halte heeft het voordeel dat het buiten het bouwgebied ligt van Nieuwegein City, met minimale hinder voor de reizigers en voor de omgeving.

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl, (030) - 258 31 96