Uitbreiding proefvak voor nieuwe verharding tramlijn 22

in Tram 22

Het proefvak dat moet zorgen voor verbetering van de verharding van tramlijn 22 op Utrecht Science Park wordt uitgebreid. Van Gelder BV voert daarvoor in opdracht van de provincie Utrecht in maart gedurende het weekend aanvullende werkzaamheden uit. Een deel van de trambaan wordt tijdens dit werk afgesloten.

aanleg proefvak

Aanleg proefvak bij Universitair Medisch Centrum Utrecht. Foto Van Gelder BV

Kort na de ingebruikname van lijn 22 bleek dat op het gedeelte waarover zowel trams als bussen rijden de asfaltlaag versneld veroudert en afbrokkelt op de aansluiting van het spoor. Diverse reparatiepogingen leverden niet het gewenste resultaat op en daarom heeft de aannemer eind vorig jaar tussen de Heidelberglaan en de Hoofddijk een proefvak aangelegd, waarmee de best mogelijke constructie bepaald kan worden voor de vernieuwde verharding.

Ter hoogte van de energiecentrale van het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt dit proefvak met 50 meter uitgebreid. Een langer proefvak is gewenst omdat daarmee meer informatie beschikbaar komt over de effecten van de beoogde nieuwe techniek waarmee het spoor wordt aangesloten op de constructie van de gecombineerde tram- en busbaan. Zodra de resultaten van het proefvak bekend zijn wordt de oude toplaag volledig vervangen op het traject van lijn 22 tussen de A27 en het eindpunt P+R Utrecht Science Park. Nadere informatie over deze werkzaamheden volgt later dit jaar.

Werkzaamheden in weekend

Omdat Tram 22 in het weekend niet rijdt is er gekozen voor werkzaamheden in het weekend van 12 maart 22:30 uur t/m maandagochtend 15 maart 05:00 uur en het weekend van 19 maart 22:30 uur t/m maandagochtend 22 maart 05:00 uur. Mochten de weersvoorspellingen voor één van deze weekenden niet goed zijn, is er een reserveweekend gepland van vrijdagavond 26 maart 22:30 uur t/m maandagochtend 29 maart 05:00 uur.

In beide weekenden wordt de oude constructie tussen het spoor en het asfalt vervangen met het nieuwe product. Daarvoor moet eerst het beton worden open gezaagd. Het nieuwe product vraagt om een ruime tijd voor uitharding en daarom is het nodig om dit deel van de lijn gedurende een weekend buiten gebruik te stellen.

Hinder

Tijdens het werk kan er, ondanks de voorzorgsmaatregelen van de aannemer, tijdelijk sprake zijn van een lichte mate van geluidsoverlast als gevolg van het zagen en het uitfrezen van de bestaande verharding. Reizigers ondervinden nauwelijks overlast. Het openbaar vervoer wordt ter plaatse van het Universitair Medisch Centrum Utrecht over een korte afstand via de Stellenboschlaan omgeleid. Alle haltes blijven bereikbaar. Ook de nood- en hulpdiensten  en het ambulanceverkeer van en naar het ziekenhuis kunnen van deze route gebruik maken.

Verkeersregelaars op de Stellenboschlaan zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Alle bedrijven en instellingen in de directe omgeving blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl030 - 258 31 96

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11