Testritten op tramlijn 61 getroffen door winters weer

De testritten overdag op tramlijn 61 tussen Utrecht en IJsselstein lopen vertraging op door de winterse weersomstandigheden. Extreme sneeuwval en vorst zorgen ervoor dat de trams de remise niet kunnen verlaten om zo aan te tonen dat de beoogde dienstregeling gereden kan worden.

Nachtelijke testrit

 

Nachtelijke testrit op tramlijn 61 in IJsselstein. Foto Jaap de Koning

De actuele weersverwachtingen geven aan deze testritten in elk geval de komende week niet kunnen worden uitgevoerd. Ondanks het feit dat de indienststellingsvergunning is verleend, moet nog aangetoond worden dat de trams de beoogde dienstregeling kunnen rijden. De sneeuw en vorst belemmeren een succesvolle uitvoering van deze laatste fase van het project Vernieuwing Regionale Tramlijn. Het gevolg is dat de planning moet worden aangepast: tramlijn 61 zal deze maand (februari 2021) niet meer in gebruik worden genomen.

Winterweer

Zaterdag 6 februari gingen de nieuwe trams voor het eerst overdag rijden op deze vernieuwde lijn om diverse testritten uit te voeren. Aan het einde van die dag deed het winterweer zijn intrede en werd al snel duidelijk dat de testritten tot nader order moesten worden afgelast. Ook het reguliere openbaar vervoer met de tram kwam voor onbepaalde tijd stil te liggen. Dit betekent dat alle voorbereidingen die nodig zijn om de vernieuwde tramlijn 61 in gebruik te nemen, voordat de deuren open gezet kunnen worden voor de reizigers, voorlopig niet kunnen worden uitgevoerd. Er is extra tijd nodig om de tramlijn op de proef te stellen. Daarbij gaat het om de laatste technische testen, maar ook om de instructie- en opleidingsritten voor de trambestuurders die bekend gemaakt moeten worden met deze vernieuwde lijn.

Om aan te tonen dat de beoogde dienstregeling gereden kan worden moet de tram de reguliere snelheid kunnen rijden. Zodra hier enige vertraging in komt door sneeuw en vorst en de tram iets later aankomt wordt de rit als niet succesvol gezien. Dit resulteert erin dat onevenredig veel ritten als niet succesvol worden gekenmerkt en niet aangetoond wordt dat de tram wel onder de reguliere beoogde dienstregeling kan rijden. 

Nieuwe, actuele planning volgt zo snel mogelijk

Zodra de dooi doorzet en ook de ijs- en sneeuwresten verdwenen zijn, kunnen wij de testen van lijn 61 in het weekeinde houden en zullen de trams de remise in Nieuwegein verlaten om richting IJsselstein te rijden. Vanaf dat moment maken wij ook bekend wat de actuele planning is voor de ingebruikname van tramlijn 61.

Zolang de trams niet rijden op lijn 61 kunnen reizigers gebruik blijven maken van vervangend busvervoer. Voor meer informatie: www.u-ov.info/tram

Op het traject Utrecht Centraal – Nieuwegein Zuid blijven de trams exploitatie rijden, tenzij het weer dit niet toe laat.

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl030 - 258 31 96

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl030 258 91 11