Slijpwerkzaamheden trambaan Utrecht

In de periode van 25 april tot en met 05 mei (met een uitloop van 1 week) vinden slijpwerkzaamheden plaats op het traject Westraven - Jaarbeursplein en andersom. De trambaan wordt elke doordeweekse nacht van 01.30 tot 4.30 uur geslepen.

slijpwerk

Het slijpen is nodig om de wielen van de trams weer optimaal aan te laten sluiten en geluidsvorming van passerende trams te verminderen. Helaas kunnen de werkzaamheden met het slijpvoertuig niet worden uitgevoerd zonder enige mate van geluidshinder voor de directe omgeving.

Optimaliseren van het spoor

Nadat de werkzaamheden zijn verricht kan het zo zijn dat in eerste instantie tijdelijk meer overlast ervaart wordt. Het spoor moet opnieuw worden ingereden op de rijspiegel. Daarnaast moet de smering (vanuit de tram of smeerinstallatie) met elke trampassage opnieuw opgebouwd worden. We verwachten wel dat de overlast komende weken steeds wat verder afneemt en uiteraard met als doel dat het eindresultaat beter is dan vóór het slijpen.