Puntjes op de i voor trambaan City Nieuwegein

Met de zomer in het vooruitzicht rondt Dura Vermeer het werk af aan de trambaan en halte in City Nieuwegein. Wanneer de trams weer gaan rijden met reizigers zult u merken dat de trambaan een geheel ander uiterlijk heeft gekregen. Daarvoor laten we niet de bouwvakkers, maar de natuur het allerlaatste werk doen.

Nieuwe kruising trambaan bij Weverstede
Nieuwe kruising trambaan bij Weverstede

Bij de nieuwe halte is goed te zien dat er in plaats van beton grond tussen de rails ligt. Daarop komt teelaarde, speciaal bedoeld om aan de nieuwe trambaan een natuurlijk karakter te geven. Want in de eindsituatie rijden de trams hier over gras. Het besluit van de provincie om hier in Nieuwegein een grasbaan aan te leggen, sluit goed aan op de plannen van de gemeente voor het omliggende gebied. Want City Nieuwegein krijgt veel ruimte voor groen. Zodra het graszaad is geplant, zal de tramlijn met hulp van de natuur snel van kleur veranderen.

Afrondende werkzaamheden

In lijn met dit ontwerp krijgen ook de kruisingen van de trambaan bij Weverstede en Schouwstede een natuurlijk karakter. De bestrating van deze overwegen voert de aannemer uit met natuursteen. Langs het spoor wordt gewerkt aan nieuwe schouwpaden. Deze worden door het trambedrijf van de provincie gebruikt voor inspectie. Dura Vermeer plaatst verder hectometerbordjes langs de trambaan. Bovendien voert de aannemer volgende week overdag werkzaamheden uit aan de bovenleiding met het bijstellen van de hangdraden. Zoals eerder aangekondigd, wordt terwijl deze afrondende werkzaamheden plaatsvinden de oude tramhalte en overkapping gesloopt.

De afrondende werkzaamheden staan gepland voor de periode tot 16 mei. Het sloopwerk duurt volgens planning tot 13 mei. Gewerkt wordt overdag tussen 7.00 - 18.00 uur. Dura Infra B.V. zal aansluitend het nieuwe fiets- en voetpad aanleggen. Het bouwdepot op de nabijgelegen parkeerplaats blijft daarom voorlopig nog in gebruik.

Video sloop tramhalte

Bekijk een videoclip van de sloop van de oude tramhalte op het Twitterkanaal van het trambedrijf van de provincie.

Meer weten?

Ga voor meer informatie over het project in Nieuwegein naar: www.regiotramutrecht.nl/city.
Informatie over vervangend busvervoer: www.u-ov.info/tram.

Missing Herbruikbare inhoud.