Proefvak voor nieuwe verharding lijn 22

Van Gelder BV voert in het weekend van 27-30 november en 4-7 december in opdracht van de provincie werkzaamheden uit aan lijn 22 in Utrecht Science Park. Een proefvak moet verbetering aanbrengen in de verharding waarover de bussen rijden.

Inchekken OV

 

Kort na de ingebruikname van de gecombineerde tram- en busbaan op dit deel van lijn 22 is gebleken dat de verharding waarover de bussen rijden versneld veroudert en afbrokkelt. Diverse reparatiepogingen hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom worden door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV in de komende twee weekenden werkzaamheden uitgevoerd aan de toplaag van lijn 22 tussen de kruisingen met de Heidelberglaan en de Hoofddijk. Er wordt dan 24 uur per etmaal doorgewerkt van vrijdagavond 27 november 22:30 t/m maandagochtend 30 november 05:00 en van vrijdagavond 4 december 22:30 t/m maandagochtend; 05:00. Afhankelijk van de voortgang van het werk wordt misschien ook gewerkt in het weekend daarop.

Werkzaamheden

Het werk betreft de aanleg van een proefvak waarmee de best mogelijke verharding bepaald kan worden van de busbaan. Zodra de resultaten van het proefvak in het voorjaar 2021 bekend zijn wordt medio 2021 groot onderhoud uitgevoerd en wordt de toplaag van de busbaan volledig vervangen tussen de A27 en het eindpunt P+R Utrecht Science Park. Nadere informatie over deze werkzaamheden volgt in de loop van 2021.

Hinder

Tijdens het werk kan er, ondanks de voorzorgsmaatregelen die door de aannemer getroffen worden, sprake zijn van een lichte mate van geluidsoverlast als gevolg van het zagen en het uitfrezen van de bestaande verharding. Dit werk vindt voornamelijk plaats in de nachten van vrijdag op zaterdag maar ook op andere momenten kan er sprake zijn van korte momenten van lichte geluidsoverlast. 

Reizigers die gebruik maken van de bus ondervinden tijdens de weekenden waarop wordt gewerkt weinig overlast. Het openbaar vervoer wordt ter plaatse van het Universitair Medisch Centrum Utrecht over een korte afstand omgeleid. Alle haltes blijven bereikbaar.