Onderhoud aan tramlijn in Utrecht

Aan de tramlijn in Utrecht Science Park vinden in de avond van 13 september opnieuw onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit werk wordt uitgevoerd in opdracht van het trambedrijf van de provincie Utrecht, dat verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de trambaan.

Tram bij de halte Heidelberglaan

Tijdens de werkzaamheden worden de rails schoongemaakt met een speciaal voertuig dat zowel over de rails als over de weg kan rijden. Het voertuig wordt ingezet om vuil uit de groeven van de trambaan te spuiten. Het geluid van dit voertuig kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen.

Hinder

Om hinder zoveel mogelijk te beperken, is het werk op het gedeelte tussen de haltes Padualaan en Heidelberglaan voor middernacht ingepland, van 22.30 tot 24.00 uur. Later die nacht worden elders op de trambaan schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd tussen de haltes Heidelberglaan en de P&R Utrecht Science Park.

Het onderhoudsvoertuig rijdt in de nacht van 12 september tussen de haltes Jaarbeursplein en Utrecht Centraal Centrumzijde. In de nacht daarop, op 13 september, wordt dit onderhoud uitgevoerd tussen de haltes Utrecht Centraal Centrumzijde en Vaartsche Rijn.

Missing Herbruikbare inhoud.