Onderhoud aan tramlijn 22

Aan tramlijn 22 in Utrecht Science Park, vinden binnenkort opnieuw onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit werk wordt uitgevoerd in opdracht van het trambedrijf van de provincie Utrecht, dat verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de trambaan.

Unimog

Voor dit werk worden de rails schoongemaakt met een speciaal voertuig dat zowel over de rails als over de weg kan rijden. Het voertuig wordt ingezet om vuil uit de groeven van de trambaan te spuiten. Het geluid van dit voertuig kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen.

In de nacht van 20/21 februari wordt gewerkt op het gedeelte van de tramlijn tussen de haltes Utrecht Centraal Centrumzijde en Jaarbeursplein. In de nacht daarop van 21/22 februari vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Adema van Scheltemabaan. In de nacht van 22/23 februari wordt gewerkt op lijn 22 in Utrecht Science Park.

Hinder

Om hinder voor bewoners in de directe omgeving zo beperkt mogelijk te houden, is het werk op het gedeelte tussen de haltes Padualaan en Heidelberglaan voor middernacht ingepland, in de avond van 22 februari van 22.30 tot 24.00 uur. Later die nacht worden elders op de trambaan schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd tussen de haltes Heidelberglaan en de P+R Utrecht Science Park.

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl030 - 258 31 96