Noodstroom voor de trams in Utrecht

Het spreekt voor zich dat onze trams niet kunnen rijden zonder stroom. Om te zorgen voor voldoende energie staan er daarom langs de tramlijn diverse stations die de benodigde 750 volt leveren voor op de bovenleiding.

Plaatsing noodaggregaten Park Transwijk
Plaatsing noodaggregaten bij Park Transwijk, november 2020

Maar wat te doen als zo’n station niet meer genoeg stroom levert? Dat gebeurde eind vorig jaar toen tijdens graafwerkzaamheden van de gemeente Utrecht bij de Sowetobrug twee voedingskabels werden gebroken. Het trambedrijf van de provincie reed toen net de laatste testritten op de vernieuwde lijn in Utrecht en plotseling was er op dat baanvak te weinig stroom.

Snelle actie

Snelle actie was nodig, want we stonden op het punt om weer te gaan rijden met reizigers aan boord. Met goedkeuring van de gemeente Utrecht hebben we daarom bij Park Transwijk in Kanaleneiland noodaggregaten geplaatst. Op piekmomenten springen deze bij met extra stroom. Die is nodig vanwege de gebrekkige energievoorziening van het station verderop langs de tramlijn.

Hoe houden we hinder beperkt?

Toen eind november 2020 deze aggregaten in bedrijf werden gesteld, hebben we direct bewoners aan de nabijgelegen Livingstonelaan geïnformeerd over deze tijdelijke maatregel. De aggregaten draaien op diesel, wat gezien het vermogen aan energie dat geproduceerd moet worden de enige passende oplossing is. Om het geluid beperkt te houden, hebben we noodaccu’s aan de aggregaten gekoppeld. Die leveren extra stroom op de momenten dat dit nodig is. Zo blijven de aggregaten stationair draaien en dat zorgt voor minder geluid.

Geluidshinder beperken we ook door zoveel mogelijk gebruik te maken van het aggregaat dat het verst van de woningen aan de Livingstonelaan staat. Bovendien zijn de aggregaten voorzien van een filter tegen mogelijke geurhinder.

Nieuwe stroomafsluiting

Hamvraag voor veel bewoners in de directe omgeving blijft intussen: wanneer gaan de aggregaten uit? Dit moment wordt bepaald door de snelheid waarmee de kabelbreuk kan worden hersteld. Uit onderzoek blijkt dat reparatie geen goede aanpak is. De provincie Utrecht heeft daarom besloten om een volledig nieuwe stroomaansluiting aan te laten leggen. Daarvoor hebben we opdracht gegeven aan Netbeheerder Stedin, inclusief een tijdelijke aansluiting die sneller gerealiseerd kan worden.

De werkzaamheden voor de tijdelijke aansluiting zullen dit najaar worden uitgevoerd. We verwachten dat we voor het eind van dit jaar de noodaggregaten kunnen uitschakelen. Bewoners aan de Livingstonelaan hebben we onlangs daarover met een brief geïnformeerd.

Videoreportage

Bekijk hier onze videoreportage over de plaatsing van de noodaggregaten in Park Transwijk.

Noodstroom voor de trams in Utrecht.