Noodreparatie aan trambaan Utrecht Science Park

in Tram 22

Het trambedrijf van de provincie Utrecht voert in het weekend van 30 en 31 mei 2020 in Utrecht Science Park noodreparaties uit aan tramlijn 22. Het gaat om werkzaamheden aan de toplaag van het asfalt op de gecombineerde tram- en busbaan.

Tram lijn 22 Utrecht aan het perron

 

Het werk begint zaterdag 30 mei tussen 7.00 - 16.00 uur op de Heidelberglaan tussen de kruising met de Universiteitsweg en de Padualaan. Op zondag 31 mei worden tussen 7.00 -16.00 uur reparatiewerkzaamheden uitgevoerd tussen de energiecentrale bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de halte WKZ/Maxima. Aandacht ligt die dag vooral bij herstel van het wegdek aan de kant van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Deze noodreparaties zijn nodig omdat de asfaltlaag waarover de trams en bussen rijden gebreken vertoont. Eerder dit jaar zijn om deze reden eveneens meerdere malen reparaties uitgevoerd aan deze combi deklaag. De toplaag zal uiteindelijk geheel vervangen moeten worden. Herstelwerkzaamheden zijn in de tussentijd noodzakelijk.

Hinder

Tijdens het werk worden gaten in het asfalt gevuld. Daarbij worden machines gebruikt die tijdelijk voor geluidsoverlast kunnen zorgen. Om hinder beperkt te houden, voeren we dit werk overdag uit. Tijdens het werk blijft altijd een rijbaan open, zodat er geen hinder is voor het openbaar vervoer en de bussen in het weekend kunnen blijven rijden. Bedrijven en instellingen in de buurt van de trambaan op Utrecht Science Park blijven bereikbaar.