Nachtwerk onderhoud trambaan in Utrecht

in Tram 22

Het trambedrijf van de provincie voert komende week onderhoudswerkzaamheden uit in Utrecht tussen de halte Jaarbeursplein en het eindpunt van lijn 22 bij P+R Utrecht Science Park. De groeven in het spoor van de trambaan worden dan in de nacht schoongemaakt.

Tram doorkruist Utrecht Science Park

In de nacht van 24/25 april wordt gewerkt in het Stationsgebied Utrecht CS aan het spoor tussen de haltes Jaarbeursplein en Utrecht Centraal Centrumzijde. Gedurende de daaropvolgende nacht van 25/26 april vindt onderhoud plaats tussen de haltes Utrecht Centraal Centrumzijde en Vaartsche Rijn.  

Nachtwerk Utrecht Science Park

Op Utrecht Science Park vinden in de avond van 26 april onderhoudswerkzaamheden plaats aan het spoor. Om hinder voor directe aanwonenden zo beperkt mogelijk te houden, is het werk tussen de haltes Padualaan en Heidelberglaan voor middernacht ingepland, van 22.30 tot 24.00 uur. Later die nacht worden elders op de trambaan schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd tussen de haltes Heidelberglaan en het eindpunt bij P+R Utrecht Science Park. 

Hindernis

De werkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd omdat het openbaar vervoer dan niet wordt verstoord. Gewerkt wordt tussen 22.30-5.15 uur. Voor het schoonmaken van het spoor wordt werk een speciaal voertuig ingezet dat zowel over de rails als over de weg kan rijden. Het geluid van dit voertuig kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen.  

Meer informatie: www.regiotramutrecht.nl/tram22

Missing Herbruikbare inhoud.