Nachtwerk onderhoud trambaan in Utrecht

in Tram 22

Het trambedrijf van de provincie voert komende week onderhoud uit aan tramlijn 22 in Utrecht. De groeven in het spoor van de trambaan en afvoerputten voor het hemelwater worden dan in de nacht schoongemaakt.

Tram bij Universitair Medisch Centrum, lijn 22

In de nacht van 3/4 april wordt gewerkt in het Stationsgebied aan het spoor tussen de haltes Jaarbeursplein en Utrecht Centraal Centrumzijde. Gedurende de daaropvolgende nacht van 4/5 april vindt onderhoud plaats tussen de halte Utrecht Centraal Centrumzijde en de Adama van Scheltemabaan. 

Nachtwerk Utrecht Science Park

Op Utrecht Science Park vinden in de daaropvolgende avond van 5 april onderhoudswerkzaamheden plaats. Om hinder voor directe aanwonenden zo beperkt mogelijk te houden, is het werk tussen de haltes Padualaan en Heidelberglaan voor middernacht ingepland, van 22.30 tot 24.00 uur. Later die nacht worden elders op de trambaan schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd tussen de haltes Heidelberglaan en de P+R Utrecht Science Park.

Hinder

Voor het schoonmaken van het spoor wordt werk een speciaal voertuig ingezet dat zowel over de rails als over de weg kan rijden. Het geluid van dit voertuig kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen. Bij het reinigen van de afvoerputten wordt een hogedrukspuit gebruikt. Ook dit apparaat kan tijdelijk voor geluidshinder zorgen.

Meer informatie: www.regiotramutrecht.nl/tram22

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl030 - 258 31 96