Nachtwerk aan tram/busbaan Utrecht Science Park

in Tram 22

In de nacht van 19 op 20 november voeren we enkele kleine werkzaamheden uit aan de gecombineerde tram/busbaan van lijn 22 in Utrecht Science Park. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen de halte Padualaan en het WKZ/Maxima Centrum.

 tramlijn 22

Op dit deel van de lijn is afgelopen zomer de rijbaan voor trams en bussen vernieuwd. Uit inspectie is gebleken dat de afronding van dit project nog vraagt om enkele kleine aanpassingen aan het voegwerk tussen de spoorstaven en de asfaltlaag. Aannemer Van Gelder BV voert daarom deze afrondende werkzaamheden uit. Het werk wordt in de nacht uitgevoerd omdat het openbaar vervoer dan niet wordt gehinderd.

Hinder

De werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de laatste bus op lijn 28 zijn rit heeft gereden in Utrecht Science Park. Naar verwachting is er geen of nauwelijks (geluids)hinder voor bewoners in de directe omgeving. Er worden geen toegangswegen afgesloten en Utrecht Science Park blijft tijdens de uitvoering van dit werk bereikbaar.

Projectinformatie vindt u terug op www.regiotramutrecht.nl/sciencepark

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl06 46 99 47 12