Meer duidelijkheid over planning project Vernieuwing Regionale Tramlijn

De werkzaamheden voor de vernieuwing van de regionale tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zijn sinds 30 mei in Nieuwegein en IJsselstein in volle gang. Eerder werd bekend gemaakt dat de werkzaamheden die tot en met 21 augustus gepland stonden minimaal vier weken langer zullen duren. De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door corona gerelateerde maatregelen. Inmiddels is meer zicht op de duur van de verlenging van de werkzaamheden.

De vernieuwing van de tramlijn op het traject Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid is volgens de nieuwe planning gereed op 21 september. De tramlijn op het traject St. Antonius – IJsselstein Zuid wordt volgens de huidige prognose per 25 oktober in gebruik genomen. Er zullen daarom ook langer vervangende bussen rijden, met name op het tracé van en naar IJsselstein. Er is onderscheid gemaakt in de trajecten, omdat er door de coronamaatregelen niet voldoende trams beschikbaar zijn om meteen op het gehele traject te rijden. Op deze manier kunnen reizigers zo snel mogelijk reizen op een groot deel van het traject.

Beter en sneller openbaar vervoer

Door de vernieuwing van de regionale tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein maakt de provincie het openbaar vervoer aantrekkelijker voor reizigers. Een goed OV-aanbod draagt bij aan een goede bereikbaarheid in de regio en aan een fijn woon- en werkklimaat. In december 2016 hebben Provinciale Staten besloten om de bestaande tramlijn geschikt te maken voor de nieuwe lagevloer-trams en om groot onderhoud uit te voeren op het zuidelijke deel van de tramlijn. Daarmee wordt de lijn geschikt gemaakt voor de koppeling met de Uithoflijn, zodat reizigers zonder overstappen van IJsselstein of Nieuwegein naar Utrecht Science Park kunnen reizen.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden en het project is te vinden op: https://regiotramutrecht.provincie-utrecht.nl/vrt

Voor persinformatie:

karin.alberts@provincie-utrecht.nl, 06 53 72 80 69

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl, 030 258 91 11