Eerste wieldempers op trams gemonteerd

De trams rijden sinds de zomer weer tussen Utrecht Science Park en Nieuwegein en IJsselstein. Reizigers hoeven nu niet meer over te stappen op Utrecht Centraal. Helaas is met de start van de dienstregeling ook het booggeluid teruggekomen.

Tramlijn 22 halte Vaartsche Rijn

De rails werden al volop gesmeerd met baansmeerinstallatie. Sinds vorige week is begonnen met plaatsing van wieldempers op de trams. De eerste geluidswaarnemingen met de wieldempers zijn positief.

In de loop van dit najaar zijn alle trams uitgerust met de wieldempers. Wekelijks worden maximaal vijf trams hiermee uitgerust. Deze trams gaan we zo snel mogelijk inzetten naar IJsselstein, met name bij de vroege en late ritten proberen wij in de loop van september trams in te zetten met wieldempers. Wieldempers nemen het booggeluid niet altijd en overal weg, maar de proeven en eerste waarnemingen zijn positief.

Verbetering van de baansmering

Sinds de vernieuwing van de trambaan een paar jaar geleden zijn we bezig om de geluidshinder te beperken. Deze periode heeft ons geleerd dat bijvoorbeeld weersinvloeden groot kunnen zijn op het geluid. Bij het tracé van de Uithoflijn hebben we in het begin dezelfde problemen gehad, die we grotendeels hebben weten op te lossen. Dat geeft ons vertrouwen dat we ook hier het geluid met alle maatregelen op een meer acceptabel niveau kunnen krijgen.

Wat niet meehielp is dat de tram afgelopen voorjaar niet heeft gereden en er daarom ook geen smering kon plaatsvinden. Deze moest opnieuw worden opgebouwd bij de herstart van de dienstregeling in de zomer. De werking van de baansmeerinstallaties is ook nog niet zoals het zou moeten zijn. Vanaf medio juli hebben er doorlopend verbeteringen plaatsgevonden. Onze beheerders zijn meerdere keren per week aanwezig om verbeteracties in te zetten en het effect van genomen maatregelen te monitoren. De komende weken gaan we een ander, recent ontwikkeld smeermiddel inzetten op de rails. Dit middel zou beter moeten werken dan het huidige.

De tramrails zijn erg vies geworden door de smeermiddelen. Daardoor ontstaat er klontervorming en wordt het nieuwe smeermiddel niet goed uitgereden. Wij gaan de tramrails daarom reinigen en ontdoen van alle viezigheid om de smering dan opnieuw op te bouwen. Ook wordt er een proef opgestart met een smeerinstallatie van een andere leverancier. Met deze installaties zijn elders goede ervaringen. Daarnaast zijn er nog andere maatregelen in uitvoering. In de trams zijn ook smeerinstallaties aanwezig waarvan de smeerpunten, dat wil zeggen de precieze plek in de bocht waar de wielen worden gesmeerd, proefondervindelijk worden aangepast zodat het beste effect wordt bereikt.

Overige maatregelen

Met Qbuzz worden afspraken gemaakt over het rijgedrag van trambestuurders in bepaalde bochten. Uit proeven is vastgesteld dat de snelheid van de trams geen grote invloed heeft op het booggeluid. Maar wat wel effect heeft, is hoe de tram optrekt en ‘uitrolt’. Tot slot wordt er een onderzoek uitgevoerd of de situatie kan worden verbeterd door aanpassingen van de wielprofielen of aan de rails.

Met alle maatregelen hoopt de provincie dat het booggeluid snel tot een acceptabel niveau wordt teruggebracht. De ervaringen op andere locaties geven vertrouwen. Op het moment dat alle maatregelen zijn doorgevoerd en de situatie constant is, gaat de provincie opnieuw metingen doen. Vooral omdat het aanbrengen van de wieldempers nu loopt en de komende weken steeds meer trams wieldempers krijgen, kiezen we er niet voor om minder trams te laten rijden. Dit zou voor het toenemende aantal reizigers een grote verslechtering van hun reismogelijkheden betekenen.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01