Bewoners aan het woord over vernieuwing tramlijn

Alle perrons langs de regionale tramlijn hebben we verlengd en verlaagd. Ook zijn grote delen van het spoor vernieuwd. Maar we zijn er nog niet! Er volgt nog een periode van afwerken en testen. Nu het eindresultaat steeds meer zichtbaar wordt, hebben we bewoners, reizigers en winkeliers naar hun mening gevraagd. Hoe hebben zij de intensieve werkzaamheden eigenlijk ervaren en wat vinden ze van het resultaat? Bekijk in het nieuwe videojournaal de verschillende reacties.