Adviesraad bij volgende grote lightrailprojecten van grote meerwaarde

De Adviesraad tram die de provincie Utrecht sinds 2015 ondersteunt, heeft haar werkzaamheden per 1 juli 2021 afgerond. Aanleiding is dat alle grote tramprojecten inmiddels grotendeels zijn afgesloten. Het instrument van een Adviesraad zal echter ook bij de volgende lightrailprojecten worden ingezet.

Tramlijn 22

Grote tramprojecten die zijn afgesloten zijn met name de aanleg van de nieuwe tramlijn 22 tussen Utrecht CS – Utrecht Science Park en de vernieuwing van de Ombouw SUNIJ-lijn (onderdeel van het project VRT). Voor de projecten Spooromlegging Nieuwegein City en Vervoerkundige Koppeling+ wordt op korte termijn een brede audit uitgevoerd. Een externe partij zal hierbij kritisch meekijken op de afronding van VRT.

De Adviesraad tram is gewaardeerd vanwege de brede blik, het uitgebreide netwerk, en de ingebrachte kennis en ervaring. De schriftelijke adviezen, vergaderingen en besprekingen en bilaterale contacten met voorzitter en leden van de Adviesraad zijn gedurende de totale zittingstermijn van grote meerwaarde geweest.

In het laatste jaarverslag over 2020-2021 rapporteert de adviesraad tram over de activiteiten die in deze periode zijn uitgevoerd. In 2020-2021 zijn vier schriftelijke adviezen uitgebracht. Deze hebben onder andere te maken met de inrichting en positionering van het provinciale trambedrijf, het dechargeproces voor het project Uithoflijn en safety management voor het Utrechtse tramsysteem. Ook is een advies uitgebracht over de buitendienststelling van de tram in Nieuwegein en IJsselstein, voor de aanleg van een nieuwe tramhalte en verleggen van het spoor voor het deelproject Spooromlegging Nieuwegein City. Om de kennis van de Adviesraad te borgen en zo goed mogelijk te kunnen benutten voor het deelproject Spooromlegging Nieuwegein City is de Adviesraad gevraagd hun zittingstermijn tot 1 juli 2021 te verlengen. De Adviesraad heeft destijds hiermee ingestemd.

Lees hier meer in de Jaarrapportage 2020-2021 van de adviesraad tram.

Voor persinformatie:
miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01