Aanpak verkeersveiligheid kruising trambaan Symfonielaan

Een dodelijk ongeval tussen een scooter en een tram bij de halte Zuilenstein in Nieuwegein is aanleiding voor aanpak van de verkeerssituatie aan de Symfonielaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7 maart en 26 april.

Tram zichtbaar in spiegel

Het ongeval gebeurde in 2020 waarna de gemeente Nieuwegein in overleg met de provincie Utrecht besloot de fietspaden aan weerszijden van de kruising van de Symfonielaan met de trambaan te verbreden. Aanvullend hierop komt er op deze kruising een installatie met slagbomen. Dit werk wordt uitgevoerd in opdracht van het trambedrijf van de provincie.

Werkzaamheden

Om het fietspad te verbreden, zal aannemer Van Gelder de oude verharding op de kruising van de trambaan verwijderen. Deze wordt gesloopt met een freesmachine. De aansluiting op het spoor van de trambaan wordt handmatig verwijderd. Vervolgens brengt de aannemer de nieuwe verharding aan en plaatst hier nieuwe detectielussen voor de installatie met verkeerslichten.

Aansluitend op deze werkzaamheden zal het trambedrijf van de provincie Utrecht hier de nieuwe installatie met slagbomen laten plaatsen. Deze slagbomen worden geplaatst ter hoogte van het fietspad, in beide richtingen. De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van het verkeer op deze kruising verder te verbeteren.

Tijdelijke situatie

De kruising wordt nu beveiligd met verkeerslichten. Zolang de slagbomen nog niet zijn geplaatst, blijft deze kruising voorlopig beveiligd met verkeerslichten. Fietsers kunnen tot die tijd nog niet vanuit twee richtingen gebruik maken van de nieuwe fietspaden. De markering op de nieuwe fietspaden wordt pas aangebracht nadat de slagbomen zijn geplaatst.

Hinder

Hinder voor bewoners in de directe omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt door overdag en niet in de nacht te werken. Dit is mogelijk omdat in de periode dat wordt gewerkt geen trams in Nieuwegein rijden maar vervangende bussen. De aannemer werkt overdag tussen 7.00 en 17.00 uur. Het slopen van de oude wegverharding met de freesmachine kan tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen.

Woningen en bedrijven in de directe omgeving blijven bereikbaar. Omdat de kruising wordt open gebroken, is het wel nodig om een omleiding in te stellen. De kruising van de Symfonielaan met de trambaan zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden daarom worden afgesloten voor al het doorgaande verkeer behalve het openbaar vervoer. Weggebruikers worden ter plaatse omgeleid.

Zodra meer bekend is over de werkzaamheden aan het plaatsen van de installatie met slagbomen in Nieuwegein zullen wij dit nader communiceren.

Voor persinformatie:
ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl, (030) 258 31 96