Aanpak geluidsoverlast tram: wieldempers op alle trams

Sinds de komst van de nieuwe, moderne lage vloertrams is er een toename van het zogenoemde booggeluid. Dat is het piepende of soms schrapende geluid dat de trams in bochten maken. Op diverse locaties in IJsselstein en Nieuwegein zorgde dat voor overlast en klachten. Het trambedrijf van de provincie Utrecht neemt daarom maatregelen om het geluid van de trams te verminderen. Zo zijn alle trams sinds deze week voorzien van wieldempers.

Nieuwe tram op lijn 60 halte Zuilenstein-Nieuwegein

Het doel van de maatregelen is te komen tot een geluidsituatie die vergelijkbaar is met de oude situatie, dus voor de komst van de nieuwe lage vloertrams. Die situatie is te vergelijken met tramsystemen op andere plekken in Nederland en Europa.

Aanbrengen wieldempers

Vanaf nu rijden er alleen nog trams met wieldempers in de provincie Utrecht. Deze wieldempers moeten ervoor zorgen dat het piepende geluid vermindert. Dat betekent niet er helemaal geen geluid meer te horen zal zijn. Bij alle vormen van railvervoer komt nu eenmaal booggeluid voor.

Overige maatregelen

In alle trams zijn voorzieningen om de wielen te smeren. Ook langs de trambaan zijn speciale smeerinstallaties geplaatst om de bochten te smeren waar het meeste geluid is. Op diverse punten in IJsselstein, bij Harpij in Nieuwegein en op enkele locaties in Utrecht zijn in totaal 20 van deze installaties geplaatst. De laatste baansmeerinstallaties zijn vorige week geplaatst.

Het uitvoeren van deze maatregelen en optimalisaties loopt nog door tot het einde van dit jaar. Begin 2023 wordt het spoor geslepen, om de wielen van de trams weer optimaal aan te laten sluiten op de rails.

Geluidsmetingen

Na het slijpen van het spoor begin 2023 meten we het geluid op de locaties waar ook eerder metingen zijn gedaan. Door een vergelijking van die geluidswaardes met de eerdere metingen kunnen we het effect van de maatregelen vaststellen en beoordelen of de verbeteringen voldoende zijn.

Voor persinformatie:
susan.zethof@provincie-utrecht.nl, 06 42 49 71 99